صفحه اصلی ریاست کمیته اخلاق در پژوهش
کمیته اخلاق در پژوهشPDFچاپ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 • درباره

 • اعضا

 • دستورالعمل ها

 • فرم های خام

 • راهنماهای اخلاقی

 • لینک ها

 • کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش پژوهشگاه ابن سینا، پس از اعلام نام اعضای خود به معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1380 تشکیل گردید.
 • جلسه کمیته اخلاق به طور ماهانه با حضور نه عضو تشکیل می شود.
 • در این کمیته طرح های مرتبط با آزمودنی انسانی و حیوانی بررسی می گردد.
 • این کمیته به بررسی طرح های تحقیقاتی پژوهشگاه ابن سینا و طرح های تحقیقاتی ارسالی از جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشکده گیاهان دارویی می پردازد.
 • تمامی طرح های ارسالی پس از تایید شدن در جلسه کمیته اخلاق کد مصوبه دریافت کرده و برای طرح های کارآزمایی بالینی، پس از دریافت کد ثبتی IRCT از مجری طرح، مستندات طرح، به خصوص رضایت نامه آگاهانه در دفتر کمیته تایید و نهایی می شوند.
 • دفتر این کمیته به برگزاری دوره های آموزشی اخلاق در پژوهش برای دانشجویان، مجریان و همکاران طرح های تحقیقاتی، اعضای هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا و متخصصین مرکز درمان ابن سینا نیز اقدام می نماید.
 • علاوه بر کارهای دفتری، آماده سازی و بررسی مستندات کمیته اخلاق، برگزاری جلسات کمیته اخلاق، با تعیین وقت قبلی، به مجریان، دانشجویان و اعضای هیات علمی مرتبط با طرح تحقیقاتی در صورت درخواست، راهنمایی های لازم جهت تکمیل مستندات کمیته اخلاق ارائه می گردد.
 • ساعات و روزهای کاری کمیته اخلاق از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16:00-8:00 است.

 • دکتر سیدعلی آذین (رییس کمیته) - متخصص پزشکی اجتماعی (M.D, M.P.H, FECSM)
 • دکتر محمدرضا صادقی (دبیر کمیته) - دكترای بيوشيمی بالينی (Ph.D)
 • دکتر محمدرضا آیتی - دكترای فقه و الهيات (Ph.D)
 • دکتر محمود جدی تهرانی - دكترای ايمونولوژی (Ph.D)
 • دکتر محمد راسخ - دكترای حقوق و فلسفه (Ph.D)
 • آیت الله محمد قائنی- فقاهت، سطح خارج اصول و فقه
 • دکتر علیرضا موسوی جراحی - دكترای اپيدمولوژی (Ph.D)
 • دکتر علیرضا میلانی فر - دكترای اخلاق پزشكی (M.D., Ph.D)
 • دكتر شهلا اسلامی - دکترای فلسفه (Ph.D)

كارشناس مسئول و هماهنگ كننده : گل آنا اشتری

آخرین به روز رسانی در شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۷